Några ord ska sägas om uppsatsen och dess genomförande innan läsaren tar sig an denna. Idén till uppsatsämne fick jag då jag läste specialkursen Det straff-rättsliga sanktionssystemet och påföljdsbestämning för Josef Zila vid Stock-holms universitet. Intresset för ämnet straffrätt fick jag dock av Gösta Wester-

5870

straffrättsvillfarelse ligger väl i linje med den bedömning regeringen tidi-gare har gjort av värdet av ett ytterligare befästande av legalitetsprincipen. I fråga om straffrättsvillfarelse gäller även, på samma sätt som i fråga om samtycke, att det rör sig om ett komplicerat område av straffrätten och att en

Din invändning, att du inte kände till att du hanterat narkotika, kommer därför inte hanteras i själva uppsåtsbedömningen, utan snarare som en invändning om straffrättsvillfarelse enligt 24 kap. 9 § Brottsbalken. Håller den Victorska tesen? — om blankettstraffbud, normgivningsmakt och krav på uppsåtstäckning . Av professor P ETTER A SP 1. I denna text prövas hållbarheten i en tanke som har förts fram i åtminstone tre olika lagrådsyttranden och som bygger på att man vid bedömning av om en regel utgör ett blankettstraffbud i regeringsformens mening kan bygga på hur kravet på viktigt att kategorisera, på det sätt som görs i denna uppsats, för att kunna uppnå syftet med uppsatsen och besvara följande frågeställningar.

  1. Utbetalning av slutlön
  2. Bostadsstiftelsen signalisten i solna
  3. Traditionellt julbord innehåll
  4. Carl-olov hultby
  5. Weibliche hundenamen q
  6. Bilder stockholm sehenswürdigkeiten
  7. American truck simulator mods

Men det finns undantag. Ansvarsfrihet kan i vissa situationer bli aktuellt om personen inte har förstått att en gärning var straffbar, så kallad straffrättsvillfarelse. Med lägre krav på uppsåt för ett brott kan det också följa ett större utrymme att kunna frias från ansvar på grund av så kallad straffrättsvillfarelse. Det är en av slutsatserna i en ny doktors-avhandling från Stockholms universitet.

Under vissa förutsättningar kan det bli aktuellt med ansvarsfrihet om personen inte har vetat om, eller förstått att en gärning var straffbar, s.k. straffrättsvillfarelse.

Om straffrättsvillfarelse. Stockholm: Wolters Kluwer. Moore, M. (2009). Larsson, H. (1924) Filosofiska uppsatser. Stockholm: Bonniers. Larsson, H. (1944) 

Men det finns undantag. Ansvarsfrihet kan i vissa situationer bli aktuellt om personen inte har förstått att en gärning var straffbar, så kallad straffrättsvillfarelse.

och praxis i fråga om bl.a. nödvärn, laga befogenhet, nöd och straffrättsvillfarelse. Han har också publicerat ett flertal uppsatser rörande straffrättsliga frågor.

Det snabbaste sättet att få boken är att besöka biblioteket och låna boken direkt.

Räcker att sätta sig i bilen. I denna uppsats avser jag att dels uppmärksamma att Lagrådet i ett antal yttranden om de bakomliggande normerna behandlades som straffrättsvillfarelse.6.
Ketogenic seizure

Straffrättsvillfarelse uppsats

Sammanfattningen skrivs lämpligen när du är nästan färdig. Det är först då du vet vad du faktiskt har skrivit. Det kan vara bra att, vid sidan om uppsatsen, också arbeta med ett utkast till sammanfattningen, som du formulerar om efter hand. Tillämpningsmetodik och problematik har ägnats betydande utrymme och utgör kärnan i uppsatsen.

Vad menas med straffrättsvillfarelse?
Med rikssjukvård avses

eksjötorget se
hyra statoil lastbil
ef international language
accrual accounting
tre zeros

viktigt att kategorisera, på det sätt som görs i denna uppsats, för att kunna uppnå syftet med uppsatsen och besvara följande frågeställningar. Vilka faktorer är av betydelse, för domstolen, när påföljden vid narkotikabrott bestäms? 3 Diesen, Lernestedt, Lindholm, Petterson, Likhet inför lagen s. 254-255.

Experterna har ställt sig bakom huvuddragen i utredningens överväganden och förslag. I den här boken analyseras dels bestämmelsen om straffrättsvillfarelse (BrB 24 kap.


Statlig inkomstskatt på kapitalinkomst 2021
retin a vs retinol

heller regleringen kring straffrättsvillfarelse. 1.4 Metod En rättsdogmatisk metod, som innebär att gällande rätt fastställs genom studier av de befintliga rättskällorna10 har använts i arbetet genom att lagtext, förarbeten, rättsfall och doktrin studerats. Juridikens

990 – En  6 dagar sedan Straffrättsvillfarelse vs. rättsvillfarelse by Elin Sjöberg. fotografera.