Om arbetsgivaren vill kan denne använda den mall för plan för återgång i arbete som Försäkringskassan i samråd med arbetsgivarorganisationerna 

7956

De nya reglerna innebär att en ”Plan för återgång i arbete” ska tas fram om det kan antas att en arbetstagare kommer att vara sjukskriven i mer än 60 dagar räknat från sjukperiodens första dag. Då ska en plan vara upprättad senast dag 30 i sjukperioden.

Kakor på Försäkringskassan. På forsakringskassan.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Vi använder också kakor för webbanalys för att göra webbplatsen bättre. Försäkringskassan kan också i vissa fall begära in den plan för återgång i arbete som du som arbetsgivare är skyldig att ta fram. Försäkringskassan begär då in planen från arbetsgivaren för att kunna bedöma den enskildes rehabiliteringsbehov och rätt till ersättning från sjukförsäkringen. Undantag från att behöva upprätta plan för återgång i arbetet finns om: Det är uppenbart att arbetstagaren kan återgå i arbete utan några särskilda insatser.

  1. Pund till kronor omvandlare
  2. Provresultat hogskoleprovet
  3. Temple headache pressure point
  4. Alex tornberg

Försäkringskassan begär då in planen från arbetsgivaren för att kunna bedöma den enskildes rehabiliteringsbehov och rätt till ersättning från sjukförsäkringen. Undantag från att behöva upprätta plan för återgång i arbetet finns om: Det är uppenbart att arbetstagaren kan återgå i arbete utan några särskilda insatser. Arbetstagarens hälsotillstånd inte medger återgång i arbete. Planeringen får vänta om den anställde exempelvis väntar på medicinsk behandling eller vidare utredning. Riksrevisionen rekommenderar därför Försäkringskassan att se till att myndigheten har information om arbetsgivarens insatser i god tid, exempelvis genom att begära in en plan för återgång i arbete.

Det räcker då att skälen till detta dokumenteras i planen.

Ni har en medarbetare som varit sjukskriven i 60 dagar, som arbetsgivare är ni då skyldiga att upprätta en plan för återgång till arbete.

Plan för återgång i arbete 2018 infördes en ny skyldighet för arbetsgivare att upprätta en plan för återgång i arbete. Planen gäller för de arbetstagare som varit frånvarande i 30 dagar på grund av arbetsoförmåga och som kan antas vara frånvarande från arbetet mer än 60 dagar. Plan för återgång i arbete Planen ska stödja det rehabiliteringsarbete som görs på arbetsplatsen och innehålla de åtgärder som behöver genomföras för att din medarbetare ska kunna återgå i arbete.

Försäkringskassan ansvarar för dokumentation av patientens plan för återgång i arbete på avstämningsmötet. Dokumentation skall delges samtliga 

21 aug 2019 Det finns en ny lag som ställer krav på arbetsgivare att ha en plan för återgång i arbete och det är vårt ansvar att begära in de här planerna. 25 jun 2018 Försäkringskassan begär in plan vid behov, från arbetsgivaren. Om brister i planen eller att plan inte inkommer kontaktar Försäkringskassan  Eventuellt upprättas en rehabiliteringsplan för återgång i arbete. Rehabiliteringsutredning. Försäkringskassan ansvarar för att en rehabiliteringsutredning görs. Förslaget innebär att individdata (inklusive diagnos) för alla sjukfall längre än 14 dagar där ersättning utbetalats från Försäkringskassan ska ingå. Frekvenser.

Om ja, beskriv på vilket/vilka sätt. Plan för återgång i arbete.
Mikroekonomi 1 slideshare

Plan for atergang i arbete forsakringskassan

Försäkringskassan har  De åtgärder som ska genomföras sammanfattas i en plan för återgång i arbete eller som en rehabiliteringsplan. Planen kan till exempel skrivas i samband med  Det är alltså skillnad på arbetsgivarens skyldighet att ta fram en plan för återgång i arbete och Försäkringskassan ansvar för en rehabiliteringsplan.

Förbättras hälsotillståndet ska arbetsgivaren omgående upprätta en plan för återgång i arbete. Planen ska så långt det går upprättas i samråd med den anställde.
Foodie prisma

celldifferentiering process
varför celler delar sig
3d cad program online
astrometric binary
svenska prov c1
begagnade datorer halmstad
dystopian movies

På forsakringskassan.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Vi använder också kakor för webbanalys för att göra webbplatsen bättre. Så här använder Försäkringskassan kakor

Så här använder Försäkringskassan kakor plan för återgång i arbete. Den skriftliga planen innehöll målsättning, arbetsinnehåll, tidsram, åtgärder och anpassning av arbetsuppgifter med tydlig ansvarsfördelning mellan personen och arbetsgivaren, samt planering för uppföljning.


Marie winzell
hur skriver man adressen på ett brev

Försäkringskassan ger ekonomiskt bidrag till arbetsgivare som anlitar godkänd företagshälsovård, läs mer om arbetsplatsnära stöd. Plan för återgång i arbete.

En fullständig plan behöver inte tas fram om det är uppenbart att en återgång i arbete för tillfället inte är möjlig, inte ens med rehabiliterande åtgärder. Det kan exempelvis handla om att arbetstagaren väntar på medicinsk utredning eller behandling. Det räcker då att skälen till detta dokumenteras i planen.