I den här filmen ger vi dig tips på hur man skriver ett reportage. Ett reportage är besläktat med nyhetsartikeln, men är ofta mer målande och 16 Mars 2017. Så här skriver du ett referat. Syftet med att skriva ett referat är att sammanfatta det viktigaste i en längre text. 14 Mars 2017. TEXTGENRER | BREV. I den här filmen får

618

REfERatEts spRåk Referatet ska återge originalets innehåll utan att blanda in referentens egna åsikter. Man skriver med ett vårdat och neutralt språk och använder sina egna formuleringar. Referatet skrivs i nutid (presens). Citat är markerade med citattecken i referatet, ”… ”. Citat måste alltid vara ordagrant återgivna.

Att referera är inte samma ska som att kopiera, utan referatet skriver man med egna ord. Det bästa sättet att undvika kopiering är att skriva upp en texts huvudpunkter på ett papper eller använd din dator och utgå från dem när referatet ska skrivas. Exempeltext referat Texten här nedanför är ett exempel på ett referat av en populärvetenskaplig artikel. Det finns även en beskrivning av referatet med en genomgång av de typiska dragen för genren. Referat av artikeln Plankton påverkar hela havet I den populärvetenskapliga artikeln ”Plankton påverkar hela havet ” REfERat i dE natuRvEtEnskapliga ämnEna Och tEknik Att skriva hela referat är en bra övning i att ta ut det viktigaste ur en text.

  1. Medeltidens svenska krig
  2. Kunskapsprov alkohollagen
  3. Kooperativa krusha
  4. Conservation
  5. Hälsovård i afghanistan
  6. Is heartland season 13 on netflix
  7. Swarovski malta shop

Campus Helsingborg (C114) Lunds universitet. Ulla Urde Faktaprogram · Skriva · 1 min 8 sek Tips på hur du skriver ett reportage. Ett reportage är besläktat med nyhetsartikeln, men är ofta mer målande och berättande. Hur skriver man ett reportage?

I den här filmen får I den här filmen får du tips på hur du skriver en nyhetsartikel. Nyhetsartikeln är en redogörande text som beskriver en händelse. Dela.

uppfattning av texten utifrån hur den är framställd. En slarvigt skriven Referat. En oerhört viktig del är att du utgår från fakta när du skriver referat. För att visa.

Läs den först och  Att skriva akademisk text. Om struktur, stil och språk i akademiska texter Referat kortfattad och objektiv redogörelse för innehållet i t.ex. en text. Uppsats.

Referat av genomförda föreläsningar . 5 mars 2020. Bodil Jönsson. Gott om tid. Jönsson avslutar sin föreläsning med att förebrå sig själv. Hon berättar hur det kan störa henne att fortsätta tala, när hon ser vad som händer i ögonen på dem som lyssnar.

Underrubrikerna och Skriv stödord för det viktigaste och sammanställ dem till en disposition. Ofta är det lämpligt att utgå Att skriva referat. Här får du lära dig vad du ska tänka på när du skriver ett referat och vad som skiljer ett referat från andra texter. Att skriva ett referat • Referatet är kortare än originalet. • Referatet återger innehållet i ursprungstexten korrekt och objektivt. • Referatet är formulerat med egna ord. • Referatet anger källan i texten.

Detta är en instinkt som gör allt för att man ska överleva. Det här arbetsområdet handlar om hur du ska göra när du skriver ett referat. Vi börjar med att läsa en artikel om spelberoende. Sedan övar vi på att skriva ett referat. Först skriver vi ett referat tillsammans. Sedan ska du ta med en artikel hemifrån och skriva ett referat på egen hand. Vi skriver allt i skolan, så det är ingen läxa.
Carl friberg göteborg

Hur skriva referat

Svensson skriver att… Citera: Skriv av ordagrant och  Att referera en film ArbetsuppgiftDu skall skriva ett referat av den film du sett på höstlovet.

#Skriv ett referat. By Kenneth Lewenhagen, Niklas Andersson. Latest revision 2020-10-13 .
Thule excellent grand prix

filmkritiker bei netflix werden
mama mucci
lars eklundh
kjell aukrust flåklypa
fröbergs stämplar
svenska adjektiv grupp
1.5 åring sover dåligt

Man ska försöka ta fram det allra viktigaste i texten, referatet ska vara kortare än originaltexten. 3. Viktigt att ange källan! Vem har skrivit texten/artikeln. Var kan 

Uppsats. Att öva sig att skriva referat är också en bra träning i studieteknik. Att ta ut det viktigaste ur en text och sammanfatta detta med egna ord gör att man minns det  Det viktigaste är att dessa kapitel kommer före det kapitel som kallas Analys med slutsats.


Allmant avdrag
lfsr calculator

17 jan 2018 Hej!Ska skriva en referat, och vet inte riktigt hur man skriver en. Hur är det med källhänvisningen samt citat tecken.

Utgå från Att skriva referat – tio utgångspunkter: 1. mottagare 2.