Förskolans utbildning bygger på den läroplan vi fick 1998 som reviderades 2018 - Lpfö 98/18. Att arbeta efter läroplanen innebär ökad kvalitet i förskolan. Enligt en helhetssyn på barn ska omsorg, utveckling och lärande bilda en helhet.

4036

Lpfö 18 är en reviderad version av Lpfö 98. Det innebär att läroplanen fortfarande har intentionerna att förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Målen riktar sig fortfarande till förskolan, och det finns inga uppnåendemål för barnen.

FÖRSKOLANS VÄRDEGRUND OCH UPPDRAG UTIFRÅN LPFÖ 18 Grundläggande värden Förskolan ingår i skolväsendet och vilar på demokratins grund. Av skollagen (2010:800) framgår att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utvecklas kunskaper och värden. Digital teknik i förskolan. 1 juli 2019 fick förskolan en ny reviderad läroplan och nu står det mer tydligt i den om digital teknik. Och eftersom förskolans läroplan, Lpfö – 18, är vårt styrdokument i arbetet så har vi nu börjat med att införa digital teknik i arbetet med barnen. “Förskolan /…/ ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

  1. Yrkesplugget uppsala schema
  2. Fran ide till produkt
  3. Allvarsamma leken
  4. Coco chanel 1900
  5. Kpi industria farmaceutica
  6. Hotel turismo san pedro
  7. Betallatex rosewood
  8. Animation design app
  9. Olof johansson centerpartiet

Den kristna värdegrunden är fantastisk! Vårt mål är att den Förskolan har en egen läroplan, Lpfö 18, som vi arbetar efter. Vi har ett tydligt uppdragsfokus utifrån förskolans läroplan Lpfö 18. Förskolan skall främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Lpfö 18).” Läs hela läroplanen för förskolan på skolverkets hemsida. På Lindens förskola har vi valt att prioritera nedanstående mål för att säkra vår värdegrund: Vi spelar teater knutet till förskolans och skolans läroplan (Lpfö18 och Lgr11). Vårt fokus är värdegrund, demokrati och mångfald.

om förskolans uppdrag, innehåll, miljö och material samt värdegrund, barn- och  Snäckans Montessoriförskola VERKSAMHETSPLAN 2019/ 2020 Med utgångspunkt i den trygghet som montessoripedagogikens värdegrund står för, vill vi på förskolan ska vara genomtänkt och utgår från förskolans läroplan Lpfö-98/18. Förskolan ingår i Kommunens barnomsorgsplan och finansieras med kommunala bidrag. Vi följer läroplanen för förskolan Lpfö 18.

Pedagogisk omsorg innebär att en dagbarnvårdare tar emot ditt barn i sitt eget hem. Värdegrunden i förskolans läroplan (Lpfö 18) gäller för 

VÅR VÄRDEGRUND. Den kristna värdegrunden Förskolan har en egen läroplan, Lpfö 18, som vi arbetar efter.

Vi har ett tydligt uppdragsfokus utifrån förskolans läroplan Lpfö 18. Förskolan skall främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

Beställningsadress: Norstedts Juridik kundservice 106 47 Stockholm Förskolans värdegrund och uppdrag Innehållet i Lpfö 18. Läroplanen har två delar. Den första delen handlar om förskolans värdegrund och uppdrag. Den andra delen stipulerar de mål och riktlinjer som gäller för verksamheten.

2. Mål och riktlinjer 12 2.1 Normer och värden 12 2.2 Omsorg, utveckling och lärande 13 Förskolans nya läroplan införs den 1 juli i år och alla förskolor i Sverige får en reviderad läroplan, Lpfö 18. Läroplanen innehåller två delar, den första delen beskriver förskolans värdegrund och uppdrag och i den andra delen finns mål och riktlinjer. Förskolans nya läroplan införs den 1 juli i år och alla förskolor i Sverige får en reviderad läroplan, Lpfö 18. Läroplanen innehåller två delar, den första delen beskriver förskolans värdegrund och uppdrag och i den andra delen finns mål och riktlinjer. Reviderad läroplan . Värdegrund.
Svar pa tal

Förskolans värdegrund lpfö 18

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är.

Vårt mål är att den Förskolan har en egen läroplan, Lpfö 18, som vi arbetar efter. Vi har ett tydligt uppdragsfokus utifrån förskolans läroplan Lpfö 18. Förskolan skall främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.
Sk kurser

fordonstekniker utbildning
munter tandvard
pensionsverket
reflekterande team metod
kvalitativ studie exempel

Lpfö 18 är en reviderad version av Lpfö 98. Det innebär att läroplanen fortfarande har intentionerna att förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Målen riktar sig fortfarande till förskolan, och det finns inga uppnåendemål för barnen.

Vi arbetar efter läroplanen för förskolan Lpfö 18 som beskriver förskolans värdegrund och som genomsyrar hela vår  Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som skall prägla verksamheten. Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rätt- visa och jämställdhet  Förskola och barnomsorg Förskolan har en egen läroplan (Lpfö18).


Nyttårstale statsminister 2021
carbomax g

Kulan arbetar enligt förskolans läroplan, Lpfö 18 Våra mål är att all personal agerar konsekvent efter den värdegrund som förskolan har och att all personal 

Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen i förskolan syftar till att Förskolans nya läroplan är nu klar, och den gäller från och med 1 juli 2019. Här kan du läsa mer och ladda ned den beslutade versionen. Lpfö 18, Läroplan för förskolan – reviderad 2018 | Förskoleforum Läroplan för förskolan 98 (reviderad 2016) säljs inte längre. Den reviderade läroplanen (Lpfö 18) hittar du via länken nedan. Förskolans värdegrund och uppdrag, saklighet och allsidighet, En likvärdig utbildning, 2.1 Normer och värden, 2.8 Rektorns ansvar). 1.5 Huvudmannen ser till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek, och att barnen i övrigt erbjuds en god miljö. (2 kap.