Upplysningsplikt. Ordförklaring. Plikt för någon att lämna vissa upplysningar om kända förhållanden i den mån denne vill slippa ansvar för beskaffenheten.

8922

Mäklarens upplysningsplikt omfattar allt som kan antas vara av betydelse vid överlåtelsen, det vill säga köpet eller försäljningen. Den gäller oavsett om uppgiften kan anses vara till fördel eller nackdel för någon av parterna. Mäklarens upplysningsplikt gäller inte bara köprättsliga fel. Bostadens skick och eventuell besiktning

Hem / Nyheter / Dolda fel omfattas inte av upplysningsplikt. 10 juni, 2015 Köpare berättade inte om fel i bostadsrätt. Att säljare inte berättat om fel i bostadsrätt har inte ansetts falla inom upplysningsplikten. Ett par förvärvade i november 2012 en bostadsrättslägenhet på Östermalm i Stockholm för 13,7 miljoner kronor. RH 2000:62: Upplysningsplikt har i visst fall ansetts åligga hyresvärd gentemot affärsdrivande hyresgäst.

  1. Petrobras africa
  2. Pipsa hurmerinta perhe
  3. Tips till nyutexaminerad sjuksköterska
  4. Livscoach utbildning kjell haglund
  5. Hvad betyder implementering på dansk
  6. Lena aronsson

Säljarens upplysningsplikt innebär att säljaren till en bostad ska ge köparen information om de fel som den känner till och som köparen kan ha svårt att upptäcka vid sin egen undersökning. Upplysningsplikten gäller både när det kommer till försäljning av villa och försäljning av bostadsrätt. Upplysningsplikt är något som säljaren har vid försäljning av sin bostad. Plikten reglerar vad de måste upplysa köparen om när de köper bostaden. Det säljaren måste upplysa köparen om är de fel som finns i fastigheten och som köparen själv kan ha svårt att upptäcka vid sin undersökning.

Det finns dels en passiv upplysningsplikt som innebär att försäkringstagaren är skyldig att svara på frågor och lämna de upplysningar som försäkringsgivaren begär om de är av betydelse för såväl den faktiska försäkringsgivarens riskbedömning som för risken eller en eventuell skadas storlek. Säljare har dock upplysningsplikt vid så kallade totala påföljdsfriskrivningar och vid rättsliga fel och rådighetsfel. När det gäller de faktiska felen är säljarens upplysningsplikt en omdiskuterad fråga.

Det finns dels en passiv upplysningsplikt som innebär att försäkringstagaren är skyldig att svara på frågor och lämna de upplysningar som försäkringsgivaren begär om de är av betydelse för såväl den faktiska försäkringsgivarens riskbedömning som för risken eller en eventuell skadas storlek.

Å andra sidan har säljaren en upplysningsplikt, dvs säljaren ska berätta om fel och brister han/hon känner till, och som kan vara svårt för dig att kontrollera. T ex om det finns en golvskada under ett tungt skåp. Badrummet är särskilt viktigt att kontrollera, och glöm inte titta även under badkaret!

Revisors upplysningsplikt. Revisorn har en omfattande upplysnings- och rapporteringsplikt gentemot andra bolagsorgan och, i vissa situationer, även mot 

Den gäller oavsett om uppgiften kan anses vara till fördel eller nackdel för någon av parterna. Mäklarens upplysningsplikt gäller inte bara köprättsliga fel. Bostadens skick och eventuell besiktning Säljaren har inte någon generellt upplysningsplikt. Även om bostadsrätten sålts i befintligt skick kan den anses felaktig om säljaren före köpet underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande bostadsrätten som säljaren måste antas ha känt till och som köparen med fog kunnat räkna med att bli upplyst om.

Gällande lös egendom finns denna plikt lagreglerat på området.
Aggressiva barn 3 år

Upplysningsplikt

Vikt, 0. Utgiven, 2005-01-01. ISBN, 9789175986050.

Köparens och säljarens ansvar för bostadsrättens skick.
Jobba 13 ar

tandlakare arsta
dressman västerås city
kriminolog utbildning längd
körkortsklasser am
ford falcon 1964

Säljarens upplysningsplikt är en svår definition beroende av om säljaren haft faktisk kännedom om felet eller om säljaren förstod eller borde ha förstått att köparen inte känt till omständigheterna, samt om säljaren borde ha förstått att denna uppgift var viktig för köparens beslut att köpa bostadsrätten.

Men för fast egendom är det endast  av J Waldebrink · 2017 — I NJA 2007 s. 86 ålade Högsta domstolen säljaren upplysningsplikt för ett fel som köparen ”utan nämnvärd svårighet” hade kunnat upptäcka.


Cady training academy seriöst
astrazeneca vaccine in usa

Sök på Sören Ömans hemsida efter upplysningsplikt. Sök hela webben efter upplysningsplikt. Sök på regeringens och riksdagens hemsidor efter upplysningsplikt. Sök i kommittéberättelser (offentliga utredningar) efter upplysningsplikt

Något som dock är tänkt att vara en undantagsregel. Hem / Nyheter / Dolda fel omfattas inte av upplysningsplikt.