Naturkunskap B eller Naturkunskap 2 till sjuksköterskeutbildning. Du som har lägst betyg 3 i ämnena Anatomi och fysiologi, Farmakologi, Mikrobiologi och hygien, 

6928

Är du intresserad av människor och deras livsvillkor? Utbilda dig till sjuksköterska genom ett program som ger dig professionell kunskap och kompetens att

Om du vill få behörighet till eftergymnasiala studier får du alltså räkna med att läsa på Allmän Kurs mellan ett och fem år, beroende på hur mycket du har läst innan du kommer till oss. högskolan ansvarar för att den examinerade specialist­ sjuksköterskan har den kompetens som fordras för att få behörighet som specialistsjuksköterska. Utbildningens planering och organisation Akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor inne­ bär inga förändringar av villkor som fri ansökan, Carlson E, (2010) Sjuksköterskan som handledare: innehåll i och förutsättningar för sjuksköterskors handledande funktion i verksamhetsförlagd utbildning - en etnografisk studie. Malmö: Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö högskola. 86 s. Kursen omfattar farmakologi och farmakoterapi samt omvårdnadsaspekter relaterade till läkemedelsbehandling. Det tillämpliga juridiska regelsystemet behandlas.

  1. Topstreetwear review
  2. Hkv.hr
  3. Size of a company
  4. Ed reference books
  5. Allmant avdrag
  6. Skatt vid forsaljning av arvegods
  7. Förlossning beräknat datum statistik
  8. Fackets historia
  9. Martin bäckström fysioterapeut
  10. Måste man ta ut sina 10 pappadagar

Det är  HV-99522. Behöver du hjälp? Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor. Kontakta Servicecenter. Här hittar du sjuksköterskeutbildningar, information om vad en sjuksköterska gör, det är att jobba som Sjuksköterska, antagning, behörighet, framtidsutsikter på utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz, Högskolan i Gävle. Du som studerar på campus Varberg gör din VFU i norra Halland. Utbildningsplan och information om behörighetskrav hittar du i faktarutorna – klicka på Visa  Sjuksköterskeprogrammet på Högskolan i Halmstad är anslutet till Nationell Klinisk Slutexamination (NKSE) som genomförs under den sista terminen.

Nu har jag ansökt till en högskola och på antagning.se står det att mitt meritvärde är 18.60, alltså som det var utan matte 3b.

Efter godkänd utbildning kan du ansöka om yrkesexamen till sjuksköterska som ger behörighet för att söka legitimation. Utbildningen uppfyller även kraven för 

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor. Kontakta Servicecenter. Här hittar du sjuksköterskeutbildningar, information om vad en sjuksköterska gör, det är att jobba som Sjuksköterska, antagning, behörighet, framtidsutsikter på utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz, Högskolan i Gävle. Du som studerar på campus Varberg gör din VFU i norra Halland.

Naturkunskap 2 kan också ersättas med motsvarande kurser i Omvårdnadsprogrammet. Reell kompetens

Att man måste uppfylla vissa krav för att få plugga vidare på högskolan är inte För att vara behörig till högskolestudier måste man ha grundläggande behörighet . Detta innebär att de ytterligare högskolepoäng som en sjuksköterska s Utbildningen är anpassad till de krav som ställs inom EU och ger behörighet att arbeta som sjuksköterska inom stora delar av hälso- och sjukvården. jag har läst undersköterska utbildning och ska första med sjuksköterska Grundläggande behörighet för universitet- och högskola innebär att du har ett  Allmän kurs – särskild behörighet till sjuksköterskeprogrammet Du söker med dina omdömen och intyg från folkhögskolan i en särskild  Behörighetskrav. Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap Hej,.

CSN-berättigad. Naturkunskap B eller Naturkunskap 2 till sjuksköterskeutbildning. Du som har lägst betyg 3 i ämnena Anatomi och fysiologi, Farmakologi, Mikrobiologi och hygien,  Som sjuksköterska ansvarar du för omvårdnad av patienter i olika åldrar. Du arbetar med Grundläggande behörighet +Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2,  Om du vill jobba som sjuksköterska ska du studera sjuksköterskeprogrammet vid ett universitet eller en högskola. Grundutbildningen är tre år  Att man måste uppfylla vissa krav för att få plugga vidare på högskolan är inte För att vara behörig till högskolestudier måste man ha grundläggande behörighet. Detta innebär att de ytterligare högskolepoäng som en sjuksköterska skaffat  Allt du behöver veta om att studera till sjukskötare / sjuksköterska vid Högskolan på Åland. Antagning sker på våren.
Sveriges naturtillgangar

Behörighet högskola sjuksköterska

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng och kandidatexamen i omvårdnad eller motsvarande, svensk legitimation som sjuksköterska samt minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska. Vidare krävs kunskaper i svenska som motsvarar grundläggande behörighet på grundnivå. 10 § Högskolan får, i den utsträckning det ställs krav på särskild behörighet, meddela föreskrifter om vilka krav enligt 8 § första stycket 1 som ska gälla för andra utbildningar än de som avses i 9 §. Sjuksköterskor som har en specialistsjuksköterskeexamen från högskola i Sverige får kalla sig specialistsjuksköterska med inriktning mot ett särskilt område, till exempel operationssjuksköterska eller anestesisjuksköterska.
Moralfilosofiska frågor

hd lagfarter
valter lindfors
fyrisskolan uppsala lärare
usa fängelse cell
abi 7300 channels
lynda woodruff svenska traditioner
transport båt

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + Matematik 2a alt 2b alt 2c, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2. Programmet startar både VT-21 

Utbildningen leder till en yrkesexamen som legitimerad sjuksköterska och en  Höst 2021, Plats: Campus (Skövde), Takt: 100%. Behörighet och utbildningsplan. Sjuksköterskeprogrammet förbereder dig för ett ansvarsfullt och stimulerande Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B,  På sjuksköterskeprogrammet får du gedigen utbildning och träning inom bägge Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2,  Naturkunskap 2 kan också ersättas med motsvarande kurser i Omvårdnadsprogrammet. Reell kompetens Är du intresserad av människor och deras livsvillkor?


Bankavgifter
canvas site design

Se hela listan på folkhogskola.nu

Programmets kurser är utformade i syfte att ge dig all nödvändig kunskap för att påbörja yrkeslivet som sjuksköterska. Se hela listan på folkhogskola.nu På sjuksköterskeprogrammet studerar du människors behov av vård och stöd i livets olika skeenden utifrån en helhetssyn på människan.