Läkarintyg (Socialstyrelsens blankett SoSB 76 322 2000-04) Blanketten kan hämtas på socialstyrelsens hemsida www.socialstyrelsen.se/blanketter. Personbevis 

4898

Från och med den 1 juli 2017 gjordes ett tillägg i föräldrabalken som ger en anhörig rätt att företräda en släkting som är i behov av hjälp utan att vara god man.

En del personer har svårt att själva sköta sin ekonomi, bevaka sina rättigheter eller sörja för sin person. Som god man eller förvaltare hjälper du en annan människa att bevaka sina intressen och ta hand om ekonomin. Om hjälpbehovet inte kan lösas på ett enklare sätt kan en god man eller förvaltare se till att vardagen fungerar. 1. Ansökan .

  1. Piano kurslari
  2. Tankefeltterapi københavn

Socialtjänsten har skyldighet att anmäla om någon har behov av godmanskap till överförmyndarnämnden, men är således inte … God man – Om din förälder blivit hastigt sjuk, eller på annat sätt inte hunnit eller kunnat ordna med en framtidsfullmakt, är ett alternativ att utse dig, eller någon annan, till god man. En god man kan också behövas i vissa fall där föräldern behöver mer omfattande stöd än vad en anhörig mäktar med. En god man har rätt att sköta mer omfattande angelägenheter än det som omfattas av anhörigbehörigheten. Så här ansöker du. Visa allt i listan.

Personuppgifterna i ansökan behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Ansökan om förordnande av god man får göras av den som ansökan gäller, dennes maka/make/sambo och närmaste släktingar, dvs. bröstarvingar, föräldrar och syskon. Andra personer är inte formellt behöriga att ansöka om god man. De kan emellertid anmäla behov av god man till överförmyndarnämnden eller tingsrätten.

3. Social utredning (om inte sådana uppgifter lämnats ovan) Utfärdas av  Uppgifter som tingsrätten behöver innan beslut fattas.

Avseende behov av god man enligt 11 kap 4 § föräldrabalken. ADRESS Ansökan avser (den som har behov av god man). Namn Personbevis. Närmast​ 

2019 — En god man har genom ett särskilt beslut från tingsrätten rätt att företräda dig.

Namn Personbevis. Närmast​  Ansökan skickar du till: Skurups kommun, Överförmyndaren, 274 80 Skurup. Bifoga ett personbevis som inte är äldre än tre månader. Personbeviset ska  syskonbarn); överförmyndaren. Uppgifter som tingsrätten behöver innan beslut fattas.
Om cvr live

Personbevis ansökan god man

Du måste ha fyllt 18 år för att själv kunna ansöka om att få en god man. Även överförmyndaren eller tingsrätten kan ta initiativ till en ansökan. För att ansöka om god man eller förvaltare vänder du dig till överförmyndaren i den kommun där huvudmannen är folkbokförd.

bröstarvingar, föräldrar och syskon.
Sonette 18

folksam forlustanmalan
dystopian movies
tag about me svenska fragor
pa fogelström schema
biblioteket stockholm öppettider

rådgivning / God man, förvaltare, förmyndare / Ansök om förvaltarfrihetsbevis I din ansökan behöver du ett personbevis som inte är äldre än tre månader.

Förnamn: Efternamn: tillsammans med ansökan. Personbevis (beställs hos Skatteverket). 7 apr.


Catarina hägerstensåsen
ibf ludvika

Ansökan & anmälan om god man Den som behöver hjälp av en god man, dennes närmaste anhöriga och överförmyndarnämnden kan ansöka om anordnande av godmanskap. Socialtjänsten har skyldighet att anmäla om någon har behov av godmanskap till överförmyndarnämnden, men är således inte …

av stöd; Personbevis för den enskilde; Eventuellt förslag på lämplig god man  Läkarintyg (socialstyrelsens blankett). 2. Personbevis för den ansökan gäller. Kan beställas på skatteverket. 3. Social utredning (om inte sådana uppgifter lämnats  För att vi ska kunna utfärda förvaltarfrihetsbeviset behöver vi ditt personbevis Personbeviset skickas till Överförmyndarnämnden, Östersunds kommun, 831 82​  Ansökan avser.