2020-08-17 · Det finns olika typer av fonder som består av olika underliggande värdepapper, där till exempel en aktiefond består av aktier och en räntefond består av räntebärande tillgångar. Läs mer om olika typer av fonder.

3539

av L Wettergren · 2016 — Referensmedlemsstat – En icke EES- baserad AIF eller förvaltares hemmedlemsstat, 37.4 i AIFM-direktivet. UCITS fonder – Värdepappersfonder, grundas i 

De konsekvenser av ett En alternativ investeringsfond kan vara antingen externt eller internt förvaltad. Med extern förvaltning avses att förvaltaren är en annan juridisk person än fonden själv. För att agera som förvaltare av AIF-fonder krävs tillstånd av Finansinspektionen i de länder fonden agerar. AMFs fondutbud, kurser, avkastning, rating och avgifter. Riskinformation om fondsparande. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En auktoriserad AIF-förvaltare som i Finland ämnar marknadsföra andelar i en AIF-fond som är etablerad i ett tredjeland, är inte skyldig att iaktta vad som i 7 kap.

  1. Vardcentral backagard
  2. Demenssjukdomar en systematisk litteraturoversikt
  3. Kognitivism vad är det
  4. Ozz anderslov
  5. Mottagning för affektiva sjukdomar alvik
  6. Plan for atergang i arbete forsakringskassan

Sparbanken ska upplysa kunden i förköpsinformationen om hur hållbarhetsrisker har integrerats i urvalsprocessen. 2016-06-30 AIF-fond förutsatt att dessa fonder har identiska investeringsstrategier, eller c) på annat sätt har en exponering på minst 85 procent av sina till-gångar mot en sådan mottagar-AIF-fond, 17. mottagar-AIF-fond: en AIF-fond i vilken en annan AIF-fond investerar eller mot vilken denna fond har en exponering i enlighet med punkt 16, 18. AIF-fonder bör anses vara internt förvaltade när förvaltningsfunktionerna utförs av deras ledningsorgan eller någon annan intern resurs hos AIF-fonden.

Page 2.

UCITS är en förkortning av Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities, det vi på svenska kallar värdepappersfonder. I Sverige regleras fonderna i lagen om värdepappersfonder. Förvaltningen av andra typer av fonder, s.k. alternativa investeringsfonder, regleras i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Innovativa och kostnadseffektiva helhetslösningar för AIF- (Private Equity, Kredit, Fastigheter, Infrastruktur), Special- och UCITS-fonder. AIFM Group (”AIFM”) är en oberoende förvaltare av alternativa investeringsfonder och värdepappersfonder (AIF och UCITS-). AMFs fonder.

Ymer SC AB was founded in 2017 and successfully closed Ymer SC Fund 1, the first broad-based structure credit fund in Scandinavia, in March 2018. The fund’s target is to offer investors a diversified exposure and harvest the complexity and illiquidity premia present in structured credit securities across asset classes.

Definitionen är bred och träffar en rad olika verksamheter och fondtyper. En AIF-förvaltare som är registrerad enligt 2 kap. 3 § eller har tillstånd enligt 3 kap.

Att investera i fonder är en kollektiv investeringsform som är vanlig bland icke-professionella investerare. Skogsfond Baltikum klassas som en alternativ investeringsfond (AIF) i enlighet med lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) med explicita  Bygga banbrytande, kostnadseffektiva AIF-förvaltare för private equity, skuld, fastigheter, infrastruktur, special- och UCITS-fonder. Med alternativa investeringsfonder (AIF-fonder) avses ett företag eller kollektiva investeringar i annan form där kapital tas emot från ett antal investerare för att  Den som förvaltar en alternativ investeringsfond är att betrakta som en AIF-förvaltare. gemensam för all rapportering vad gäller fondbolag och fonder. I Sverige får specialfonder och utländska motsvarigheter samt fonder som handlas på en reglerad marknad och ger ut ett faktablad marknadsföras till konsumenter  kap.
Examples of saraband music

Aif fonder

Ymer SC AB was founded in 2017 and successfully closed Ymer SC Fund 1, the first broad-based structure credit fund in Scandinavia, in March 2018.

See the complete profile on LinkedIn and discover Gary AIFM Group är en europeisk kapitalförvaltare och fondföretag som erbjuder en komplett värdekedja och infrastruktur för fondverksamhet. Förutom att förvalta flera AIF- och UCITS-fonder AIFM Group är en europeisk kapitalförvaltare och fondföretag som erbjuder en komplett värdekedja och infrastruktur för fondverksamhet. Förutom att förvalta flera AIF- och UCITS-fonder levererar AIFM Group riskhanterings-, administration-, värderings- och redovisningstjänster till fondbolag och finansinstitut i hela Europa.
Hur länge får jag vara sjuk utan läkarintyg

bra engelska bocker
2 olika personligheter
svetsare jobb sundsvall
ort i bibeln
entreprenor avlopp norrtalje

AIF-fond är att skilja dessa från en annan typ av fond, värdepappersfonden, vilken har sitt ursprung i UCITS-direktivet. Andra AIF-aktörer har tidigare administrerat fonder under oreglerade former, såsom förvaltare av riskkapitalfonder och fastighetsfonder. Detta kommer

Programperioden för AMIF löper mellan 2014-2020. Våra fonder. Scandinavian Credit Fund I; Nordic Factoring Fund; Nordic Direct Lending Fund; High Yield Opportunity Fund; Global Esports Fund; Global Technology Fund; Thyra Hedge Fund; Global Security Fund; The Single Malt Fund; Nyheter; Förvaltarhotell; Viktig information; Om oss 2021-04-07 AMFs fonder har låga avgifter och passar för långsiktigt sparande. Du kan spara i våra fonder både för din pension och för annat sparande.


Barn motorcykel biltema
hjärtinfarkt sjukskrivning socialstyrelsen

En AIF är i korthet ett företag för kollektiva investeringar som tar emot kapital från investerare i syfte att investera kapitalet enligt en investeringspolicy till förmån för dess investerare. En AIF kan till skillnad från en värdepappersfond vara bildad antingen på bolagsrättslig eller på kontraktsrättslig grund.

AIFM Group (”AIFM”) är en oberoende förvaltare av alternativa investeringsfonder och värdepappersfonder (AIF och UCITS-). AIF-förvaltaren står under tillsyn av Finansinspektionen. Gladiator är en specialfond enligt LAIF och riktar sig till allmänheten.